• Ægtefællers Pensionsrettigheder- relevante links

    Ægtefællers pensionsrettigheder - - Ankestyrelsen gennemgår lovgivningen.
    FamilieAdvokaten.dk - - sælger formularer til indgåelse af ægtepagt, med tilhørende vejledning i, hvordan de skal udfyldes og tinglyses.
    Lov om ændring af lov om ægteskabets retsvirkning. - - fra Retsinformation.
    Arveretten - - ved Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen, 2012.
    Meldgaard Abrahamsen, Gitte: Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse - Jurist- og Økonomforbunder, 2014