• Anbragte børn- relevante links

    Støtteperson til forældre - - oplysninger fra Forældrelandsforeningen.
    Lov om social service - (Serviceloven) fra Retsinformation. Se kapitel 11. Her findes også link til afgørelser truffet i henhold til loven.
    Bekendtgørelse om plejefamilier - fra Retsinformation.
    Forældrelandsforeningens - formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service", herunder anbringelse udenfor hjemmet.
    De Anbragtes Vilkår - er en netværksforening for børn og unge med anbringelsesbaggrund.