• Andelsboliger- relevante links

    Lovstof fra andelsportal.dk - Lovstof fra andelsportal.dk med oplysninger af interesse for både køber og sælger og boligtorv med huse til salg.
    Andelsportal.dk - Andelsportal.dk er en portal for landets andelsboligforeninger.
    Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber - Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber fra Retsinformation.
    Andelsboliger - Andelsboliger ved Finn Träff og Rasmus Juul-Nyholm., 2011.
    Andelsbolighavernes Landsorganisation - Andelsbolighavernes Landsorganisation orienterer bl.a. om andelsbolighavernes og købernes rettigheder.