Landbrug

Love og regler i bearbejdet form

  • - se advokat Jørgen U. Grønborgs (fra Synopsis) gennemgang af retsregler, bøger, artikler og domspraksis.
  • : vilkårene for dansk landbrug og gartneri, fra Miljø- og Fødevarerministeriet.
  • : er Danish Crown's regelsæt til landmanden. Regelsættet omfatter en række krav ud over lovgivningen - dels branchekrav dels specifikke Danish Crown krav.
  • fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Selvbetjening på nettet

  • er en oversigt over støtteordninger inden for landbrugsområdet fra NaturErhvervsstyrelsen. Her findes vejledninger og skemaer.
  • - herunder landbrugsbyggeri - via borger.dk.

Lån på biblioteket

Netværk

  • er hovedorganisation for det samlede landbrugs- og fødevareerhverv.
  • forsøger at påvirke politikere og landbrugets organisationer til en forståelse for og løsning af de problemer, de som "gylleramte" har at slås med.
  • er en del af SEGES, der er det nye navn for Videnscentret for Landbrug og Videnscentret for Svineproduktion.

Redigeret af Karen Groth, ansat ved Esbjerg Kommunes Biblioteker