Andelsboliger

Love og regler i bearbejdet form

  • Lovstof fra andelsportal.dk med oplysninger af interesse for både køber og sælger og boligtorv med huse til salg.
  • Ejendomsjura er udarbejdet af Arentoft Ejendomsadministration og indeholder information om udvalgte problemstillinger vedrørende andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger.
  • Andelsportal.dk er en portal for landets andelsboligforeninger.
  • Andelsboliger gennemgået af Familieadvokaten.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

Redigeret af Iben Østergaard, ansat ved Kolding Bibliotekerne