Tinglysning

Love og regler i bearbejdet form

  • er stedet for den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter. I løbet af sommeren 2010 forventes rettigheder i Bil-, Person- og Andelsboligbogen at overgå til det digitale system.
  • hos Borger.dk.
  • hos Domstol.dk
  • indsamler og bevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden, bl.a. ældre tingbøger. Se også folderen " Tinglyste dokumenter".
  • hos Familieadvokaten.
  • er udarbejdet af brancheforeningen Danske Advokater. Her kan du bl.a. læse om tinglysning.

Netværk

  • giver oplysninger om ejerforhold for alle ejendomme.
  • er for alle, som vil købe, sælge eller bygge bolig. I første fase af Boligejer.dk er der kun fokuseret på indhold, som er relevant for bolighandel.

Redigeret af Iben Østergaard, ansat ved Kolding Bibliotekerne