• Ekspropriation- relevante links

    Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation - - en pjece fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2006. (pdf-fil)
    Skema til meddelelse om ekspropriation, ansøgning om enkeltbetaling - fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri. (pdf-fil)
    Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom - fra Retsinformation
    Ekspropriation i praksis - ved Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 2007. (34.535)
    Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. - afgivet af Trafikministeriets Ekspertudvalg, 2000.(Betænkning nr. 1391)(34.535)