Abort

Love og regler i bearbejdet form

Lovtekster og regler

Netværk

  • er en privat humanitær institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier. Mødrehjælpen tilbyder uvildige støttesamtaler ved tvivl om abort og har desuden en række rådgivningsartikler om abort.
  • er en særlig rådgivning varetaget af den kristne forening Retten til Liv.
  • arbejder for en holdningsændring, der sigter mod genoprettelsen af den ubetingede respekt for menneskelivets ukrænkelighed.
  • tilbyder professionel rådgivning og information om graviditet og abort. Tjenesten drives af den kristne forening Hjerte for Liv.

Redigeret af Marianne Svold, ansat ved Risskov Bibliotek