Ældre

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • giver forbrugerne overblik over alle arbejdsmarkedspensioner, individuelle pensioner og de offentlige pensioner. Kræver password.
  • kan man finde mange selvbetjeningsmuligheder.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • - hver kommune skal have et ældreråd, der bl.a. skal rådgive kommunen i alle ældrepolitiske spørgsmål og høres af kommunen om alle forslag, der angår ældre. Paraplyorganisationen hedder Danske Ældreråd.
  • er en landsdækkende forening med over 500.000 medlemmer. Ældresagen arbejder for generelle forbedringer af ældres vilkår.
  • - Landsorganisationen Danske Seniorer er en organisation, som forfølger og blander sig i ældrepolitiske emner.
  • er et uafhængigt råd under Socialministeriet. Rådet skal vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder og skal bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og at nuancere billedet af ældre og aldring.
  • - er en meget omfattende linksamling om alt af interesse for ældre.

Redigeret af Marianne Svold, ansat ved Risskov Bibliotek