Anbragte Børn

Love og regler i bearbejdet form

Lovtekster og regler

Netværk

  • formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter "Lov om Social Service", herunder anbringelse udenfor hjemmet.
  • har til formål er at fremme vilkårene for plejefamilier og for børn og unge anbragt i familiepleje eller aflastning
  • er en netværksforening for børn og unge med anbringelsesbaggrund.

Redigeret af Marianne Svold, ansat ved Risskov Bibliotek