Børne- og Ægtefællebidrag

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Netværk

  • har til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet, således at forældrene ligestilles gennem lovgivning, domspraksis og administrativ praksis.

Redigeret af Marianne Svold, ansat ved Risskov Bibliotek