Børnepasning

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Netværk

  • er en service og interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i selvejende, kommunale og private dagtilbud.
  • - Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud er en organisation, der på landsplan varetager forældrebestyrelsers, forældreråds og forældrenævns interesser.
  • er en organisation, der har til formål at virke for etablering og drift af selvejende institutioner for børn og unge.
  • arbejder for en lige fordeling af pengene til småbørnsfamilierne - således at pengene følger barnet og ikke institutionerne.

Redigeret af Marianne Svold, ansat ved Risskov Bibliotek