Sundhed og Sygdom

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Netværk

  • behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus.
  • er klageinstans for Patienterstatningen, som behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus.
  • - alfabetisk liste hos Netpatient.dk.
  • er talerør for mennesker, der har været udsat for dårlige behandlingsforløb, er blevet skadet af fejl, dem der er ramt af ventelister og utilstrækkelig information.
  • er en paraplyorganisation for en række patientforeninger. Foreningen arbejder for at sikre patienter bedst mulige vilkår i behandlingssystemet.
  • hos Sundhed.dk har til formål at skabe en internetplatform, der kan sikre patienter mulighed for at få støtte og viden om deres sygdom gennem webbaseret kommunikation med pårørende, sundhedsfagligt personale og ikke mindst patienter med samme sygdom.

Redigeret af Marianne Svold, ansat ved Risskov Bibliotek