• Familieoverdragelse

  Når du sælger en ejendom til et af dine børn, kan du sælge den til en meget fordelagtig pris. Familieoverdragelse kan ske til den seneste offentlige ejendomsvurdering og overdragelsessummen kan blive omregnet til kontantværdi højst 15 procent højere eller lavere end den offentlige ejendomsvurdering. 

   

  Det betyder, at man i dag har lov til overdragelse af sommerhuse, forældrelejligheder og helårsboliger til et beløb svarende til omkring 85 % af vurderingen.

   

  Slægtsgårde

  Familieoverdragelse skaber gode muligheder for at etablere sig som landmand. Det er så dyrt at starte i dag, at det ikke kan lade sig gøre uden generationsskifte eller kapital udefra. 

   

  Nyt ejendomsvurderingssystem

  De offentlige vurderinger på ejendomme har stået uændret siden 2011. Men salgspriserne er tværtimod steget. For at gøre de offentlige vurderinger mere lig de aktuelle salgspriser har Folketinget startet et nyt ejendomsvurderingssystem.

  Ejerlejlighedernes vurderinger vil stige med det nye ejendomsvurderingssystem i 2019/2020. Specielt i de store byer som København og Aarhus.

  De nye ejendomsvurderinger kommer til at afspejle i langt højere grad end tidligere den reelle markedsværdien, og den gamle værdiansættelse vil blive ændret, hvor  +/- 15 procentreglen erstattet af en +/- 20 procentregel.

  En ejendom vurderet til 5 mio. kr. vil derfor med skattemyndighedernes godkendelse kunne overdrages til 4 mio. kr. uden krav om gavebeskatning.

  Selvom den tilladte procentvise afvigelse hæves, vil en overdragelsessumme fastsat som 85 procent af den nuværende vurdering nok som oftest give et lavere beløb end 80 procent af den kommende vurdering, fordi denne de fleste steder bliver markant højere.

   

  Forældrekøb

  Sælger du et forældrekøb eller en anden bolig til dit barn, inden det nye system træder i kraft, kan der være en stor gevinst at hente i den anden ende. Bliver dit barn boende i boligen, når han eller hun overtager den, skal der nemlig ikke betales skat af fortjenesten ved videresalg.

   

  Spekulerer du i at sælge til dit barn, så han eller hun kan opnå en økonomisk gevinst ved et videresalg, er der dog en del faldgruber, du skal passe på. Skat er meget opmærksom på det, og det duer derfor ikke at foregive, at beboelseskravet er opfyldt. Din datter eller søn skal reelt set bo og opholde sig i ejendommen i en given periode, og det er strafbart at foregive andet.

   

   

   

  Familielån

  Familielån ses typisk udarbejdet i forbindelse med familieoverdragelser af fast ejendom, hvor en del af købesummen finansieres ved et gældsbrev. I mange situationer vælger forældrene at give deres barn  x antal kroner i form af et rente- og afdragsfrit lån via et gældsbrev. Nogle vælger herefter at lade gældsforholdet bestå som uforandret hvor andre afdrager lånet årligt.


  Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til det nye system og de ændringer, det vil medføre? Rådfør dig med en advokat, som er ekspert på området.