• Førtidspension- relevante links

    Principafgørelser - fra Ankestyrelsen.
    Foretag en vejledende beregning af din folke- eller førtidspension - via borger.dk.
    Lov om social pension - fra Retsinformation.
    Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - fra Retsinformation.
    Landsforeningen for Førtidspensionister - støtter medlemmerne i forholdet til de bevilgende myndigheder.