Ægtefællers Pensionsrettigheder

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • - sælger formularer til indgåelse af ægtepagt, med tilhørende vejledning i, hvordan de skal udfyldes og tinglyses.

Lån på biblioteket

Redigeret af Hanne Sørensen, ansat ved Tønder Kommunes Biblioteker