Banker

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • udarbejdet af Finansrådet og Forbrugerrådet. Mybanker hjælper forbrugerne med at sammenligne de mange informationer om priser og rentesatser, der findes på det finansielle marked.
  • - Finanstilsynet træffer løbende afgørelser og beslutninger rettet mod finansielle virksomheder samt udstedere og investorer på værdipapirmarkedet.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er en dansk forbrugerpolitisk interesseorganisation, der arbejder for at varetage danske aktionærers interesser i forhold til politikere, myndigheder og i den offentlige debat samt for at udbrede kendskabet til aktiehandel.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek