Erstatning

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lån på biblioteket

Netværk

  • behandler ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
  • er en upolitisk og humanitær forening, der på en række områder hjælper sagesløse ofre for vold, voldtægt, incest og røveriofre.
  • er en frivillig organisation baseret på "græsrodsprincippet", uafhængig af myndigheder og tilbyder ofrene fuldstændig anonymitet. Rådgivningen er i dag målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke.
  • - forsikrings- og pensionsselskabernes fælles informationstjeneste.
  • behandler ansøgninger om erstatning fra patienter, der er blevet påført en skade i forbindelse med behandling på et sygehus.

Redigeret af Eva Falkesgaard Hansen, ansat ved Odense Centralbibliotek