Kræmmermarkeder, messer og udstillinger

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er lavet som en hjælp både til dem der synes der er sjovt at gå på marked, men også til glæde for dem der arrangerer marked.

Redigeret af Hanne Sørensen, ansat ved Tønder Kommunes Biblioteker