Markedsføring

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er den statslige forbrugermyndighed, og forbrugernes og erhvervslivets fælles indgang til information om hele forbrugerområdet.

Redigeret af Hanne Sørensen, ansat ved Tønder Kommunes Biblioteker