Skat

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • Adgang til tast selv indberetning hos Skat. Beregn skat og befordringsfradrag.
  • - på klageportalen er det muligt at oprette klager og at indsende materiale i allerede verserende sager sikkert via internettet.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Redigeret af Hanne Sørensen, ansat ved Tønder Kommunes Biblioteker