Testamente

Love og regler i bearbejdet form
- en orientering fra Borger.dk
Notar - Danmarks Domstole beskriver notarens opgaver.
- gennemgået hos MinAdvokat.dk.
- Ret & Råd orienterer om en ny mulighed ifølge arveloven.
- en orientering fra Ældre Sagen.
fra borger.dk.
fra borger.dk.
- Danmarks Familieadvokat gennemgår reglerne.
Lovtekster og regler
fra Retsinformation
Lån på biblioteket
: hvem arver dig - vil du selv bestemme, og har du behov for testamente?, 2009.