Markedsføring

Love og regler i bearbejdet form
på Forbrugerrådets hjemmeside.
- nej tak til adresserede reklamer fra borger.dk.
Selvbetjening på nettet
Lovtekster og regler
hos Retsinformation.
fra Retsinformation.
fra Retsinformation.
Lån på biblioteket
ved Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær, 2013. Se afsnittet om markedsføring.
ved Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, 2011.
Netværk
er den statslige forbrugermyndighed, og forbrugernes og erhvervslivets fælles indgang til information om hele forbrugerområdet.

Redigeret af Hanne Sørensen, ansat ved Tønder Kommunes Biblioteker