Værgemål og Båndlagte Midler

Love og regler i bearbejdet form
- gennemgået af borger.dk.
- beskrevet af Civilstyrelsen
- beskrevet af Civilstyrelsen.
en orientering for værger. -fra Civilstyrelsen
Selvbetjening på nettet
-ansøg ved Statsforvaltningen
Lovtekster og regler
Lån på biblioteket