• Forsikringer- relevante links

  Forsikringsoplysningen - - er du i tvivl om forsikring, så kontakt forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste.
  Forsikringsguiden - - her kan du sammenligne vilkår og priser for forbrugerforsikringer.
  Lov om forsikringsaftaler - fra Retsinformation.
  Lov om forsikringsformidling - fra Retsinformation.
  Juraens-grundregler.dk - ved Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk, 2007. Se afsnittet om forsikring.
  Forsikring & Pension - er forsikringsselskabernes og de tværgående pensinkassers organisation