Juralinks

Juridiske tjenester på nettet

Familieadvokaten
Her kan du få gode råd om hverdagens juridiske spørgsmål og læse brevkassen med svar på et udvalg af relaterede spørgsmål. Forskellige juridiske dokumenter kan købes.

Ret&Råd
Består af flere dele: Artikler om hverdagens juridiske problemer, skrevet af Ret & Råds advokater, Videncenter om div. emner samt brochurer om jura i privatlivet f.eks.: Arv og gave, gældssanering, forældrekøb og separation og skilsmisse.

Themis.dk
Er advokat Ulrik Grønborgs hurtige vej til overblik over alle juridiske ressourcer på nettet, herunder en omfattende samling af juridiske links.

Advodan
Vælg Privat og få gode råd om privatlivets juridiske problemer. Under hvert emne findes relevante brochurer, links til myndigheder og nærliggende emner. I erhvervssektionen behandles emner som: Entrepriseret, skat og ejerskifte m.m.

Lovprocesguide
Er et elektronisk værktøj primært til ansatte i centraladministrationen, der er ansvarlige for at udarbejde lovforslag. Men guiden kan bruges af andre. Den giver et overblik over den proces, som udarbejdelse af et lovforslag består i – fra idé til lovforslag og til lovforslaget er vedtaget.

Euro-Jus
EU's eJustice-portal samler relevant retsinformation og informerer om de forskellige retssystemer. Der er adgang til retsvæsenet i hele EU på 22 sprog.

Danske Retskilder
En vejledning fra CBS i at finde kilder.

Stjerneadvokater
En juridisk tjeneste hvor både privatpersoner og virksomheder kan få tilbud fra 3 advokater. Tilbuddet gives gratis og servicen dækker alle juridiske specialer.

Advokatnøglen
Her kan du ud fra valgte kriterier finde en advokat indenfor et bestemt emneområde.

Advokatavisen
En gratis artikel-base hvor der kan findes svar på en lang række juridiske spørgsmål både om erhvervsforhold og om privatlivets jura.

Det offentlige på nettet

Borger.dk
Danskernes digitale hovedindgang til det offentlige. Med en NemID kan du logge dig på Min Side og finde egne personlige oplysninger.

Retsinformation
Det fælles statslige informationssystem hvori man kan søge love og regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerier og centrale statslige myndigheder. Også til Folketingets dokumenter er der adgang.

Domstol.dk
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver: Skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Siden har indgang til alle Danmarks domstole og til oplysninger om hvordan, man skal forholde sig, når sager skal behandles i retssystemet. Under Selvbetjening findes svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål vedr. småsager, retsmægling m.v.

Statstidende
Her findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder. Det drejer sig om tinglysninger, frivillige offentliggørelser og fx stillingsopslag fra offentlige institutioner.

Lovtidende
Siden 1. januar 2008 offentliggøres love, anordninger og bekendtgørelser kun i elektronisk form (ikke bagud). Lovtidende har 3 afdelinger: A, B og C. A: Alle love, anordninger og bekendtgørelser. B: Finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove. C: Traktater.

Ministerialtidende
Er nedlagt pr. 1. januar 2013, men dokumenterne fra 2008-12 bliver liggende.

Tinglysning
Er siden for offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter. Man kan anmelde en ny rettighed (nyt dokument eller påtegning) og forespørge på allerede tinglyste rettigheder. Der er adgang med NemID.

Indholdet redigeres af Anne-Birgitte Sølberg, Gentofte Bibliotekerne.