Konfliktråd og konfliktløsning

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lån på biblioteket

Netværk

  • er en medlemsforening og et forum for kurser, træning, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning og mægling.
  • varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere fondslovgivningen, registerlovgivningen og det familieretlige område.
  • er en gruppe advokater, der har specialiseret sig i konfliktløsning indenfor familieområdet, bl.a. arveforhold.
  • (MI) er en selvejende institution, der tilbyder løsning af uenigheder gennem mediation

Redigeret af Thomas Gjerulff Tollund, ansat ved Kolding Bibliotekerne