Frivilligt Arbejde

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • er en rekrutteringsportal for frivilligt socialt arbejde
  • kræves af visse frivillige foreninger og organisationer samt ved udførelse af visse frivillige jobs. Læs hvordan man indhenter en straffeattest hos Politiet
  • er en særlig form for straffeattest. Se informationsvejledninger på Kulturministeriets område
  • - rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

Redigeret af Solvejg Winther Lavrsen, ansat ved Haderslev Bibliotekerne