Kirken og Trossamfund

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Netværk

  • er en forening af danske menighedsrådsmedlemmer og provstiudvalgsmedlemmer, der ikke samtidig er medlem af et menighedsråd.
  • er en forening, der på humanistisk værdigrundlag, arbejder for at mennesker frit skal kunne vælge et livssyn og et liv fri for religion og religiæs indblanding. De tilbyder mulighed for at markere livets store begivenheder på en højtidelig måde og på grundlag af et livssyn og en etik, der giver indhold og dybde.