Spil, Tips og Lotto

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lån på biblioteket

Netværk

  • skal på kort som lang sigt tilvejebringe størst muligt overskud ved - inden for lovens rammer og med iagttagelse af etik og troværdighed - til stadighed at udvikle og udbyde sspil til det danske marked.

Redigeret af Solvejg Winther Lavrsen, ansat ved Haderslev Bibliotekerne