Straffeattester og Børneattester

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • (Dansk Boldspil Union). For alle foreninger er det lovpligtigt at indhente børneattester på trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes i en klub og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
  • (DKR) forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund.

Redigeret af Thomas Gjerulff Tollund, ansat ved Kolding Bibliotekerne