Arkivadgang

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

  • fra Retsinformation. Kapitel 6: Om tilgængelighed.

Lån på biblioteket

Netværk

  • indeholder oplysninger om hvordan man bruger arkiverne som kilde til lokal- eller slægtshistorie, blanket til ansøgning om adgang til at benytte materiale, som ikke er umiddelbart tilgængeligt samt information om hvad, der arkiveres og hvorfor.
  • viser vej til alle lokale arkiver i Lokalvejviseren.
  • om foreninger og indgange til slægtsforskning og arkiver.

Redigeret af Jens Christensen, ansat ved Middelfart Bibliotek