Digitalisering i det offentlige

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • - fakturablanket bruges ved indberetning af faktura eller kreditnota direkte til en myndighed eller offentlig institution.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at implementere regeringens digitale ambitioner og sikre national udbredelse af velfærdsteknologi i den offentlige sektor.
  • er netværk og kompetenceudvikling for IT professionelle.
  • er et netværket med formålet at give deltagerne mulighed for at deltage i netværk med kollegaer fra andre kommuner og drøfte aktuelle problemstillinger for den offentlige digitalisering.

Redigeret af Jens Christensen, ansat ved Middelfart Bibliotek