EU

Love og regler i bearbejdet form

  • fra Folketingets EU-Oplysning beskriver i kort form lovgivning, politik-områder og begreber vedrørende EU
  • SCADplus præsenterer hovedaspekterne af den Europæiske Unions (EU) lovgivning på en kortfattet og letlæselig måde.
  • giver borgere og virksomheder praktiske oplysninger om rettigheder og muligheder i EU.
  • fra borger.dk.
  • - Europa-Kommissionen informerer på medlemslandenes sprog om sine initiativer og juridiske aspekter af EU's politik i almindelighed.

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

  • er EU's vigtigste lovdatabase, med gratis adgang til bl.a. EU-tidende og "Register over gældende retsforskrifter".

Lån på biblioteket

Netværk

  • indeholder temasider om aktuelle EU-emner og giver mulighed for at finde dokumenter fra folketingets forberedende arbejde og fra de nationale parlamenter.
  • er en fælles indgang til EU-støtte.
  • Dit Europa – Råd & Vink er en rådgivningstjeneste for borgerne i EU-regi. Spørgsmålene besvares af jurister fra European Citizen Action Service (ECAS), som har indgået en kontrakt med Europa-Kommissionen.

Redigeret af Jens Christensen, ansat ved Middelfart Bibliotek