IT-ret

Love og regler i bearbejdet form

  • - hjemmeside med udførlige forklaringer på anvendelse, jura og sikkerhed vedrørende digital signatur
  • har som formål at arbejde for udbredelsen og udviklingen af IT-ret i Danmark.
  • om klagevejledninger vedrørende din bredbåndsforbindelse udarbejdet af virksomheden Compriso ApS
  • om regler for erhvervelse og registrering af domænenavne.

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • består af et råd og et sekretariat, der fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger der foretages for domstolene.
  • fastlægger de overordnede mål og midler for den danske del af Internettet herunder regler for administration af og tvister om domænenavne under .dk.
  • overvåger IT-sikkerheden i Danmark

Redigeret af Jens Christensen, ansat ved Middelfart Bibliotek