Ligestilling

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er paraplyorganisation for 17 fagforbund og tager sig af fagbevægelsens overordnede opgaver, herunder ligestilling.
  • arbejder for at nå reel ligestilling mellem kønnene.
  • behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.
  • er en kønspolitisk forening, som har til formål at sætte fokus på ligestilling og at udfordre det etablerede syn på køn.

Redigeret af Anne Birgitte Sølberg, tidligere ansat ved Gentofte Bibliotekerne