Ophavsret

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er en sammenslutning af film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer mere end 85.000 danske rettighedshavere.
  • rådgiver skabende og udøvende kunstnere om juridiske spørgsmål, bl.a. ophavsret.
  • for ophavsret er en slags informationsbutik med oplysning om ophavsret, og de organisationer, som repræsenterer ophavsmænd og udøvende kunstnere.
  • administrerer de udøvende kunstneres og pladeselskabers økonomiske rettigheder.
  • opkræver vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker og fordeler vederlagene til rettighedshaverne.
  • forvalter musikrettigheder.
  • er et nordisk-baltisk selskab, der i samarbejde med tilsvarende copyrightselskaber verden over administrerer rettighederne til indspilning og kopiering af musik på cd, dvd, film, video, internettet m.v. for komponister, sangskrivere og musikforlag.

Redigeret af Anne Birgitte Sølberg, tidligere ansat ved Gentofte Bibliotekerne