Overvågning

Love og regler i bearbejdet form

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • - Politiets Efterretningstjeneste har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.
  • er dannet på baggrund af et ønske om at styrke brugernes rettigheder og frihed inden for IT-politikken.
  • arbejder for borgeres retssikkerhed, sociale og demokratiske rettigheder.

Redigeret af Anne Birgitte Sølberg, tidligere ansat ved Gentofte Bibliotekerne