Patientrettigheder

Love og regler i bearbejdet form

 • information om patienters retsstilling.
 • over den sundhedsfaglige behandling og fejl i sundhedsvæsenet kan indgives til Patientombuddet.
 • og rettigheder som patient. Fra Netdoktor.
 • aktindsigt i hvad, der er skrevet af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m. i din journal.

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

 • fra Retsinformation.
 • om ret til sygehusbehandling m.v. (Sygehusbekendtgørelsen) fra Retsinformation.
 • om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner fra Retsinformation.
 • om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) fra Retsinformation.

Lån på biblioteket

 • Sundhedsjura: patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn, 2014.
 • en guide til et sikkert patientforløb, 2006. Bogen findes på nettet på Danske Patienter med forskellige titler.
 • : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder, 2013.
 • ved Erik Lohmann-Davidsen, 2011.
 • og pårørende : kend dine rettigheder ved Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen, 2013.

Netværk

Redigeret af Anne Birgitte Sølberg, tidligere ansat ved Gentofte Bibliotekerne