Persondata

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med at reglerne i persondataloven overholdes.
  • giver gode råd om personfølsomme oplysninger.

Redigeret af Anne Birgitte Sølberg, tidligere ansat ved Gentofte Bibliotekerne