Sociallovgivning - generelt

Love og regler i bearbejdet form

  • er alle danskeres indgang til det offentlige Danmark. Indeholder en bred vifte af emner, herunder også sociale.
  • er øverste administrative klageinstans. Den træffer afgørelser i klagesager på sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
  • beskæftiger sig med juridisk informationsformidling på velfærdsområdet.
  • Omfatter love og regler på social og beskæftigelsesområderne og tilgrænsende områder.
  • omsorg og magtanvendelse overfor børn og unge fra Socialstyrelsen.

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • varetager en række opgaver, bl.a sociale, på vegne af den danske stat. Der er 9 afdelinger forskellige steder i landet.
  • yder social og juridisk og rådgivning. Rådgivningen er gratis og kan foregå anonymt. Det er frivillige, jurister, socialrådgivere, socialformidlere, psykologer eller studerende på sidste år, der giver gode råd.
  • er talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte.
  • bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgerne. Styrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet.

Redigeret af Anne Birgitte Sølberg, tidligere ansat ved Gentofte Bibliotekerne