Socialt Bedrageri

Love og regler i bearbejdet form

Selvbetjening på nettet

  • I nogle kommuner kan man anonymt anmelde borgere, hvis man har mistanke om eller oplysninger om socialt bedrageri.
  • Du kan anonymt anmelde mistanke om snyd med familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte og folke- og førtidspension.
  • om status som enlig forsørger fra borger.dk.

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

  • træffer afgørelser i klagesager på sagsområder indenfor den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
  • giver gratis juridisk rådgivning i forbindelse med bolig- og lejeret, samværsager, udlændingeretlige problemstillinger, straffeproces og klager over offentlige myndigheder.