• Skøde

  Et skøde er det dokument, der viser hvem der står som officiel ejer af en ejendom. Når huset skal overføres fra sælger til køber sker dette via skødet. Ved en succesfuld tinglysning af skødet er overtagelsen af ejendommen af køberen hermed officiel.


  Når skødet er udarbejdet skal det tinglyses digitalt, og det kræver både købers og sælgers underskrift via NemID. Et skøde indeholder basale oplysninger som:

  – Adressen på ejendommen.

  – Navn og CPR-nr. på køber og sælger.

  – Overtagelsesdagen.

  – Købesummen.

  – Status på boligen.

  Skødeskrivning

  Skødet skal opfylde særlige krav der stilles i lovgivning, og derfor er det vigtigt, at det udfyldes korrekt. Det anbefales at man kontakter en ejendomsmægler til at stå for skødeskrivningen, da et mangelfuldt skøde muligvis ikke vil accepteres.


  I dag sker både udarbejdelsen, underskrivning og tinglysningen af skødet digitalt, hvor det før i tiden var et fysisk dokument.

  Tinglysning

  Ved tinglysningen af skødet udløses en tinglysningsafgift på 0,6% af den samlede købesum, med et tillæg af 1.660 kroner. Herefter rundes beløbbet op til nærmeste hundrede. Tinglysningsafgiften er en afgift der betales til staten.

  Eksempelvis: Ved en ejendom med en værdi på 2.000.000 mio. kr. vil skødet koste sammenlagt 13.700 kr., efter afrunding til nærmeste hundrede.

  Regnestykket vil se således ud: 2000000*0,006+1660 = 13.660 kroner.


  Der findes overordnet to typer af skøder, betinget og ubetinget skøde.

  Betinget skøde

  Man taler om et betinget skøde, når der i selve skødet er fastsat en række betingelser for handlens gennemførelse fra enten sælgers eller købers side. Det kan for eksempel være, at handlen fra sælgers side er betinget af købesummens betaling. Tinglysningen vil i tilfældet af betinget skøde sætte en deadline på, hvornår det endelige skøde skal tinglyses.

  Endeligt skøde

  Når alle betingelserne fra det betingede skøde er opfyldt kan det endelige skøde udarbejdes. Dette skøde sendes til tinglysningen, hvor tinglysningsafgiften også skal betales.