Jagt og Fiskeri

Love og regler i bearbejdet form

  • Naturstyrelsen informerer bl.a. om lovgivning, regler for jagttegn og forskellige typer jagt.
  • fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
  • på DTU gennemgår regler og formidler viden om fiskebestande
  • NaturErhvervsstyrelsen har samlet reglerne om lyst- og fritidsfiskeri.
  • NaturErhvervsstyrelsen har samlet love og bekendtgørelser om fiskeri.

Selvbetjening på nettet

Lovtekster og regler

Lån på biblioteket

Netværk

Redigeret af Hans Henrik Francke, ansat ved Vejle Bibliotekerne