• Værgemål og Båndlagte Midler- relevante links

    Værgemål - - gennemgået af borger.dk.
    Reglerne for båndlagte arv - - beskrevet af Civilstyrelsen.
    Værgemål - -ansøg ved Statsforvaltningen
    Værgemålsbekendtgørelsen - -lovteksten fra Retsinfo
    Selvbestemmelse og værgemål i Danmark - 2012