• Demonstrationer


  Demonstrationer- relevante links

  Demonstrationer og optog - skal anmeldes til politiet senest 24 timer før.
  Om demonstrationer - fra Leksikon for det 21. århundrede.
  Borgernes ret til frit at forsamles - er sikret i Grundloven § 79: "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred".
  Ordensbekendtgørelsen eller Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden - og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger fra Retsinformation
  Hansen, Michael Bjørn: Hvad må politiet?, - 2010
  Kommenteret straffelov, - 2012. - 2 bind.
  Betænkning om behandling af klager over politiet, - 2009. (Betænkning ; nr. 1507)
  Staffe, Aage: Ikke vold civil ulydighed: - mål, midler, metoder, reaktioner, 2009.
  Landsforeningen KRIM - - Juridisk hjælp, information og debat.