• Gulvafslibning


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Vælg den rigtige gulvafslibning og efterbehandling til dit trægulv

  Olietyper

  Trægulvolier kan opdeles i 3 hovedgrupper:

  • Hærdnende olier (tørrende olier)
  • Ikke-hærdnende olier
  • UV-olier (lak)

   

  Hærdende og ikke-hærdende olietyper fås upigmenteret eller hvidpigmenteret. Indholdet af opløsningsmidler og andre flygtige bestanddele i disse trægulvolier kan variere fra 0 til 70 % for grundolier og fra 70 til 90 % for plejeolier. Olier med indhold af opløsningsmidler kan påvirke arbejdsmiljø og indeklima. Indhold af opløsningsmidler og sammensætningen i øvrigt fremgår af leverandørens produktdatablade og sikkerhedsdatablade.

  Hærdnende olier består af vegetabilske olier. f.eks. linolie evt. tilsat tørremidler og findes med og uden indhold af opløsningsmidler (aromatiske/alifatiske kulbrinter). De hærder og danner film enten fysisk ved fordampning af opløsnings- og fortyndingsmidler og/eller ved en kemisk reaktion.

  Ikke-hærdnende olier indeholder mineralske olier, vegetabilske olier, voks, tensider m.m., der forbliver helt eller delvis flydende. De fås med og uden indhold af opløsningsmidler (aromatiske/alifatiske kulbrinter).

  UV-hærdnende olier har været anvendt i en periode, men anvendes ikke længere. Reelt er behandling med UV-olie en silkemat UV-lakering. Derfor kan disse overflader ikke vedligeholdes med gulvolier, men skal genlakeres.

  Korrekt gulvafslibning

  Gulvafslibning skal udføres på trægulve, der ikke er fabriksolierede. Gulvafslibning ved oliering har til formål at mætte porerne i træet så overfladen ved efterfølgende vedligeholdelse med tynde olielag kan mættes (fyldes) med trægulvolie. Ved påføring af hærdnende olie skal al overskydende olie fjernes inden for den angivne tid, da der ellers vil kunne komme blanke skjolder fra indtørret olie. Gulvolien skal herefter tørre. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen for at få træet mættet med olie. Skjolder fra indtørret olie kan kun fjernes ved afslibning.

  Gulvafslibning og efterbehandling

  • Eventuel let slibning - bedst med maskine
  • Grundig rengøring/støvsugning
  • Udlægning og fordeling af olie i den foreskrevne mængde. Olie trækkes fra ikkesugende områder til sugende. Ved stærkt sugende træarter kan udlægning af trægulvolie udføres i flere omgange indtil mætning
  • Overskydende olie fjernes med bomuldsklude på polermaskine eller manuelt. Se leverandøranvisning.

   

  Eftergivelighed

  Trægulve må gerne være elastiske og fjedrende, men må ikke være så eftergivelige at det resulterer i generende nedbøjninger eller rystelser, f.eks. i form af at møbler vipper og porcelæn klirrer i skabene, ved gang på gulvet. Gulvet kan normalt anses for at være tilstrækkeligt stift, når nedbøjninger ved gang på gulvet er mindre end 2 mm (målt med et 2 m retholt). For strøgulve måles nedbøjningen enten i midten af et strøfag i forhold til de 2 strøer som afgrænser faget, eller for nedbøjning af en strø midt mellem opklodsningerne. En forudsætning for at få et stabilt gulv er, at underlaget er i orden, herunder skal det for alle gulvtyper være plant. For svømmende gulve bestemmes nedbøjningen primært af eftergiveligheden af underlaget, som derfor skal vælges, så det passer til den forventede belastning (med hensyntagen til evt. lydkrav, som normalt bedst opfyldes med et blødt underlag).

  For strøgulve skal alle understøtninger for strøer fungere korrekt. Understøtningerne skal være solide og skal kunne fikseres i forhold til strøen, som skal hvile på alle understøtninger. Jo højere understøtning jo mere stiv/uelastisk bør den være for at reducere deformationerne ved trafik på gulvet. Ved meget høje understøtninger - dvs. over 100 mm - anbefales det at anvende uelastiske materialer som mursten eller beton til den nederste del af understøtningen, i stedet for mere elastiske materialer som f.eks. plast. For strøgulve, må der forventes nedbøjninger på op til 2 mm ved gang på gulvet.

  Hvilket gulvafslibningsfirma skal man vælge?

  Hvis du har en gulvsliberopgave i Lyngby, du ønsker udført af et kompetent og billigt gulvafslibningsfirma, så finder vi gerne 3 billige tilbud på gulvafslibning til dig. Det eneste du behøver at gøre er, at udfylde skemaet online på kun tre minutter og indsendte det til os. Søger du en gulvsliber i Lyngby? Få 3 tilbud på kompetent gulvafslibning i Lyngby. Det er 100% gratis og uforpligtende. Indsend din gulvafslibningsopgave nu.