• BOLIGADVOKAT


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  En boligadvokat kan hjælpe dig igennem en bolighandel, og kan sikre dig mod ubehagelige overraskelser, undervejs og efter bolighandlen.

  Vi anbefaler, at du starter med at tale med din bank, og får klarhed over dine økonomiske rammer for dit boligkøb. Banken kan give dig et overblik over, hvor meget du kan købe bolig for, hvorefter du kan sætte gang i boligjagten.

  Når du har fundet drømmeboligen, og ønsker at indgå i prisforhandlinger, skal du nøje undersøge boligmarkedet i nærområdet og gennemgå boligens dokumenter; tilstandsrapporten, energimærkning, el-rapport, servitutter med mere. På baggrund af dette materiale kan du få et overblik over hvilke argumenter, der skal tages i brug for, at forhandle prisen ned. Du kan med fordel benytte en specialiseret "Købermægler"-service, hvor en erfaren mægler eller advokat hjælper dig med at købe din drømmebolig - til den bedste pris og på de bedste vilkår.

  Når sælger og køber er blevet enige om prisen, vil ejendomsmægleren typisk fremsende et køber-oplysningsskema, hvor du skal udfylde dine oplysninger, herunder hvilken advokat du ønsker at benytte. Her kan du med fordel kontakte JURAPORT.DK'S BOLIGADVOKAT - men husk at orientere om underskriften på købsaftalen, så han er forberedt på at modtage din sag.

  Det er meget vigtigt, at du sikrer, at der er indført et advokatforbehold i købsaftalen INDEN at du skriver under. Et advokatforbehold kan se således ud:

  ”Handlen er fra købers side betinget af, at købers advokat, kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde kl. 16, senest 4 hverdage efter, at købers advokat har modtaget den af både køber og sælger underskrevne købsaftale fra mægler.”

  Med et advokatforbehold kan du senere træde gratis ud af handlen UDEN at skulle betale for fortrydelsesretten, der uden advokatforbehold, udgør 1% af købesummen.

  Når købsaftalen er underskrevet, igangsættes advokatforbeholdet, hvorefter boligadvokaten gennemgår handlen og kontakter dig forinden frist udløb. Advokaten gennemgår købsaftale og alle andre relevante dokumenter, såsom tilstandsrapport, el-installationsrapport, forureningsskema, tankattester, servitutter, byggetilladelser, ejerskifteforsikringstilbud, ejerforening eller vejlaugs regnskaber m.fl. Er dit boligkøb betinget af du selv sælger din egen bolig, bør du læse vores artikel omkirng denne situation: Betinget køb

  TILSTANDSRAPPORTEN

  Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, på basis af en visuel gennemgang af boligen. Den giver køber oplysninger om fejl og mangler ved boligen, og er gyldig i 6 måneder.


  EL-RAPPORTEN

  El-installationsrapporten udarbejdes af en elektriker. Den giver køber oplysninger om fejl og mangler ved el-installationer, og er gyldig i 12 måneder.


  EJERSKIFTEFORSIKRING TILBUD

  Når sælger har fået udarbejdet tilstandsrapport og el-installationsrapport, vil der ofte også foreligge et tilbud om ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab. Ejerskifteforsikringen kan indeholde forbehold, som resultat af de mangler der er påpeget i tilstandsrapport eller el-installationsrapporten. Det er derfor vigtigt, at tilbuddet gennemgås nøje for at sikre dig som køber, mod ubehagelige overraskelser.


  SERVITUTTER

  En servitut er dokument, som er tinglyst på ejendommen. Den begrænser ofte brugen af boligen/matriklen for ejeren, samt fastsætter de gældende regler for området. Det kan eksempelvis være naboers færdselsadgang, krav og bestemmelser fra offentlige myndigheder, samt information om grundejerforening.


  BOLIGADVOKATENS GENNEMGANG

  Boligadvokaten gennemgår bolighandlen med dig, så du får besvaret alle dine spørgsmål, og samtidig får mulighed for, at forholde dig til juridiske aspekter ved handlen. Hvis alt er som det skal være, udfærdiger boligadvokaten et godkendelsesbrev, der sendes til sælgers ejendomsmægler og din bank. Herefter skal køber deponere udbetaling hos ejendomsmægleren, og købers bank skal stille garanti for restkøbesummen.

  Når finansiering og andre forbehold er afklaret og på plads, opretter købers boligadvokat et skøde, der herefter tinglyses. Når tinglysningen er på plads, klarer køber og sælgers banker alt omkring optagelse, indfrielse og aflysning af lån.Læs om pantebreve og ejerpantebreve her.

  Næste fase er overtagelsen af boligen, aflæsning af el, vand og varme og overdragelse af nøgler. Disse aflæsninger foretages af ejendomsmægleren og sendes til os, sådan at der kan udfærdiges en refusionsopgørelse, der regulere udgifterne mellem køber og sælger. Det kan eksempelvis være, at sælger har forudbetalt el, vand eller varme, hvorefter køber skal refundere deres andel af udgiften til sælger, der beregnes ud fra forbrug eller, overtagelsesdag.

  Sidste fase er når det tinglyste skøde sendes til køber og deponeringen (købesummen) frigives til sælger. Afhængig af, om refusionsopgørelsen er godkendt og betalt, har man mulighed for, at refusionssaldoen modregnes frigivelsesbeløbet over for sælger.


  BOLIGADVOKAT EMNEOVERSIGT


  Advokat boligkøbAdvokatforbeholdAndelsbolig Advokat
  Betinget KøbsaftaleFamilieoverdragelseFejl og mangler ved boligkøb
  GældsbrevKøbermæglerPantebrev
  Projektsalg og projektkøb advokatSamejeoverenskomstSkøde
  TestamenteÆgtepagt  FEJL OG MANGLER VED KØB AF HUS, SOMMERHUS ELLER EJERLEJLIGHED

  Det kan hænde, at der efter et køb eller salg af en bolig, opstår tvist omkring eksempelvis skjulte fejl og mangler i boligen. Boligadvokaten har lang erfaring indenfor området, og kan bistå med en indledende sagsgennemgang, såvel som efterfølgende retssag. Du kan finde advokater med en fastpris pakke, hvor sagen undersøges og igangsættes: Fejl og mangler ved huskøb.

  Udover de dokumenter der knytter sig direkte til en bolighandlen, kan det ofte være en god idé at overveje om der skal laves en ægtepagt, samejeoverenskomst eller et testamente.

  ÆGTEPAGT

  Ægtepagt er et dokument der bør benyttes såfremt ægtefæller ønsker, at fravige udgangspunktet om formuefællesskab. I forbindelse med et boligkøb kan den ene part eksempelvis have formue til, at afholde udbetalingen, og ønsker at holde denne ude af formuefællesskabet. Det kaldes særeje.


  TESTAMENTE

  Et testamente er ofte en god idé, især når det handler om køb af bolig – hvad enten I er ægtefæller eller ugifte. Testamentet kan være med til, at sikre at efterladte kan fortsætte samme livsstil, blive boende i boligen, øge arve-andelen og i det hele taget forebygge splid i familien. Arven kan også gøres til særeje for jeres børn.


  SAMEJEOVERENSKOMST

  Hvis man ikke er gift og køber en bolig sammen, opstår der et sameje om ejendommen. Det er ingen lovregler der regulerer hvad der skal ske hvis samlivet ophører, og samejet skal ophæves. Derfor anbefaler advokaten, at ugifte boligkøbere får lavet en samejeoverenskomst, der bl.a. fastsætter hvad der skal ske hvis samejet ophører.