• Handelsbetingelser

  Følgende vilkår og betingelser beskriver de gældende vilkår for brug af juraport.dk. Som bruger accepterer automatisk disse vilkår og betingelser ved indsendelse formular.

  § 1. Virksomhedens oplysninger

  Go-IT ApS ("Juraport")
  CVR-nr. 30819985
  Poppel Alle 71
  3500 Værløse
  info@juraport.dk

  § 2. Ydelsen

  Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger er, at formidle kontakt til en advokat eller jurist med henblik på at foretage uforpligtende vejledning så denne kan give tilbud på rådgivning i sagen

  a) Juraport vil arbejde målrettet på, at sikre en nem proces med, at få kontaktet og igangsat dialog med advokat eller jurist. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra brugeren omkring kontaktoplysninger og evt sagsbeskrivelse. Juraport kan vælge at overdrage brugerens oplysninger til advokat eller jurist, så denen kan kontkate brugerne og give tilbud på rådgivning.

  b) Juraport er ikke advokat eller jurist, og indestår og garanterer derfor ikke for resultatet af den opnåede rådgivning. Juraport er udelukkende formidler af kontakt til advokater og jurister, der hver især agerer uafhængigt af Juraport.dk i forhold til rådgidning af brugeren/klienten..

  c) Tilbudsindhentelse er gratis og uforpligtende for brugeren.

  d) Juraport kan ikke garantere at det lykkes at få modtage konkret vejldnig eller tilbud i den enkelte sag.

  g)Endvidere accepter du, at Juraport må sælge og/eller formidle dine oplysninger mod betaling til relevante advokater eller jurister eller formidlere af advokatopgaver.

  §3 Dine rettigheder

  a) Handelsbetingelserne godkendes af brugeren direkte på juraport.dk i forbindelse med opkald til en advokat/jurist på juraport.dk, eller via udfyldelse af kontaktformular på juraport.dk.

  b) Så snart du har udfyldt bestillingen, og godkendt handelsbetingelserne, formidles dine kontaktoplysninger til en eller flere advokater eller jurister, hvorfor en fortrydelsesret i form af tilbagekaldelse af oplysninger ikke længere er mulig. Det må i dette tilfælde være din opgave at gøre opmærksom på overfor de advokater eller jurister der efterfølgende kontakter dig, at du ikke længere ønsker at modtage rådgivnig eller modtage tilbud herom.

  c) Du kan til enhver tid kontakte os på info@juraport.dk, og ved angivelse af navn og email, bede om, at få udleveret dine registrerede data, såvel som bede om, at vi sletter dem fra vores interne systemer.

  d) Juraport indestår for, sikker og fortrolig opbevaring af dine data

  e) En forespørgsel eller kontakt til advokater eller jurister via Juraport.dk, medfører ingen ret til at modtage rådgivning eller tilbud på rådgivning.

  f)Ved indsendelse af formular accepterer du, at dine oplysninger gøres tilgængelige for advokater og/eller jurister, med henblik på at de kontakter dig for rådgivning eller tilbud herom. Juraport må også kontakte dig med henblik afklaring eller bekræftelse af dine oplysninger.

  §4 Juraport’s ansvar og forpligtelser

  a) Juraport indestår for sikker opbevaring af dine data.

  b) Juraport behandler alle informationer fortroligt. Udover hvad der må følge af indsatsen med at få leveret tilbud om rådgivning, videregives oplysninger ikke til tredjemand, udover dem der måtte være forudsætning for tilbudsgivningen.

  c) Juraport er udelukkende en formidlingsportal, og påtager sig derfor intet ansvar for kontakten og resultatet heraf, herunder om det lykkes at opnå tilbud eller rådgivning. Juraport påtager sig ej heller intet ansvar for eventuelle efterfølgende aftaler mellem advokater/jurister og brugeren, såvel som Juraport heller ikke tager eller har ansvar for eventuel brud på en sådan aftale. Juraport tager heller ikke ansvar for eventuelle indirekte skader eller tab som følge af indgåelse af aftale mellem brugeren og advokater/jurister fundet via Juraport.

  d) Juraport er ansvarsfri og udenfor erstatningsansvar for tab som følge af IT –nedbrud, beskadiget eller manglende data, lovindgreb, terror, hærværk, force majeure, strøm- eller telesvigt eller hacking/phishing angreb, uanset om Juraport skulle være led i årsagerne hertil.

  e) Juraport indsamler cookies jf. vores privatlivs- og cookiepolitik.