• Samejeoverenskomst


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  SAMEJEKONTRAKT/ SAMEJEOVERENSKOMST


  Det vil i forbindelse med en ejendomshandel ofte være relevant at lave en samejekontrakt. 


  Andelsbolig

  Efterhånden som andelsboliger er blevet mange penge værd, er der blevet mere fokus på, hvem der rent faktisk ejer andelsboligen. I en samejekontrakt kan man regulere mange forhold vedrørende boligen bl.a. regler for, hvad der skal gælde mellem parterne i forhold til den fælles ejendom: lånoptagelse, udlejning eller pantsætning, samt hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. Dermed øger en samejekontrakt sikkerheden for den økonomiske investering, der er lagt i ejendommen. 

  Samejekontrakten er vigtig fordi bankerne ofte interesserer sig for hvem der ejer andelsboligen i forbindelse med belåning.

   

  En ideel anpart

  En samejekontrakt er også relevant for alle, der i fællesskab ejer en ejendom i form af en ideel anpart i f.eks. et kollektiv eller en storvilla, som bebos af flere husstande, uden at ejendommen er matrikulært opdelt. Som udgangspunkt er belåningen for hver ideel anpart individuelt tinglyst. På denne måde køber du en andel i bygningen og grunden, når du køber en ideel anpart. Køb af ideelle anparter adskiller sig fra ejerlejligheder, idet der ikke er en ejerforening eller vedtægter. I stedet for vedtægter opretter man samejekontrakt. 

   

  Ugifte samlevende

  Dansk lovgivning tager ikke stilling til, hvordan ugifte samlevende skal dele fast ejendom ved samlivsophævelse. Derfor er det en rigtig god idé for ugifte samlevende, at oprette samejekontrakt, da alternativet kan være en frivillig auktion eller retssag. Det er vigtigt, at man ved køb af fast ejendom får indgået en aftale om, hvad man gør, hvis samejet skal ophøre. Hvis parterne i enighed sælger boligen, hvordan fordeles salgsprovenuet, og hvem har eventuelt ret til at blive boende i ejendommen eller udleje den? En samejekontrakt kan således regulere de praktiske og økonomiske forhold vedrørende boligen, både under samejets beståen og i tilfælde af dets opløsning. 

  Gyldighed 

  En samejekontrakt er gyldig på samme måde, som hvis man benytter sig af en skabelon, eller hvis man søger hjælp hos en rådgiver. Risikoen ved selv at udarbejde den er dog, at det kan være svært at tage højde for alle de situationer, der måtte opstå i fremtiden, på et tidspunkt hvor der ikke er tegn på konflikter.

   

  Tinglysning af samejekontrakt

  En samejekontrakt kan tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. Tinglysning gør hverken aftalen mere eller mindre gyldig, men er en måde at orientere omverdenen om de foreliggende aftaler mellem ejerne på.